Regulamin korzystania z serwisu

Ostatnia aktualizacja: 1 luty 2021

Wprowadzenie

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze serwisy były przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla wszystkich odwiedzających. Zapraszamy cię do zapoznania się z regulaminem naszych serwisów. Pojęcia, którymi posługujemy się w regulaminie to:

 • Gdy używamy sformułowań „my”, „nam” lub „nasz”, odnosimy się do Stowarzyszenia Deorecordings i podmiotów działających na jego zlecenie.
 • Nasze serwisy, Serwisy, Usługi: strony, aplikacje, usługi przez nas administrowane i pozostające pod naszą kontrolą. Wykaz naszych serwisów znajdziesz w Załączniku 1 do tego regulaminu.
 • Użytkownicy: osoby korzystające w jakikolwiek sposób z naszych serwisów, aplikacji i usług, posiadacze konta użytkownika, w tym również E-trenerzy, subskrybenci bądź odwiedzający.
 • Wydarzenia: organizowane przez nas konferencje, obozy, spotkania, koncerty, warsztaty lub szkolenia i inne wydarzenia związane z naszą działalnością.

Ochrona prywatności

Masz prawo odwiedzać i korzystać z części naszych serwisów bez konieczności ujawniania informacji o sobie. W czasie korzystania z serwisów możesz jednak zostać poproszony o założenie konta, aby uzyskać dostęp do pewnych treści, aplikacji, stron lub usług. Wypełniając formularz rejestracyjny, zgadzasz się na założenie konta i przestrzeganie zasad naszego regulaminu oraz polityki prywatności.

Naszym priorytetem jest ochrona praw użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane osobowe. Bardzo zależy nam na twoim zaufaniu, dlatego stworzyliśmy osobny dokument, który opisuje procesy związane z przetwarzaniem przez nas twoich danych. Zapraszamy cię do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

Treści serwisów

Treści naszych serwisów są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie publikacji prezentowanych w serwisie w celach komercyjnych lub nie prywatnych, rozpowszechnianie, adaptacja wymagają naszej zgody na piśmie. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie treści naszych serwisów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Nasze serwisy mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które są prowadzone przez inne organizacje, sponsorów, dostawców treści czy reklamodawców. Klikając na link czy przycisk aktywujący stronę zewnętrzną, zostaniesz przeniesiony na strony, których nie kontrolujemy, a zatem nasz Regulamin oraz Polityka Prywatności na nich nie obowiązuje. Również nasze serwisy mogą wykorzystywać zewnętrzne usługi do prezentowania treści (na przykład filmy bądź ankiety). Nie odpowiadamy za ich chwilowy brak dostępności bądź wyświetlone treści (na przykład proponowane filmy po obejrzeniu klipu wybranego przez nas).

Jako, że korzystając z naszych serwisów możesz aktywnie współtworzyć ich treść, prowadzić konwersacje i interakcje z innymi użytkownikami zobowiązany jesteś do przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, zwyczajów przyjętych w Internecie (netykieta) oraz dobrych obyczajów. W szczególności jesteś zobowiązany do:

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisów, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z serwisów przez innych użytkowników;
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
 • niewykorzystywania naszych Serwisów - również pośrednio - w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej/spamu;
 • powstrzymywania się od działań naruszających nasze dobre imię oraz podmiotów z nami współpracujących;
 • nie podszywania się pod inne osoby;

Nasze prawa

Dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i ich dostępności przez całą dobę, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • zmiany parametrów kont użytkowników;
 • zmiany cech użytkowych i możliwości serwisów, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności;
 • okresowego wyłączenia serwisów bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją;
 • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisów lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisów;
 • zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisów bądź usunięcia konta użytkownika, z ważnych przyczyn a zwłaszcza naruszania postanowień Regulaminu.

Nasza odpowiedzialność

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających naszą odpowiedzialność, nasza odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z naszej umyślnej winy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów umieszczonych w Serwisach przez naszych Użytkowników;
 • jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisów;
 • prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Serwisów narzędzi, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Użytkowników w związku z nieprawidłowym ich działaniem;
 • utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Użytkowników na łamach Serwisów, bądź za ich pośrednictwem przekazywanych innym Użytkownikom, w szczególności utratę spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych;
 • prawidłowość danych udostępnionych przez Użytkowników innym Użytkownikom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Użytkowników;
 • uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Użytkowników w następstwie usunięcia bądź pominięcia przez nich stosowanych przez nas zabezpieczeń powyższych danych.
 • skutki zainstalowania przez Użytkowników aplikacji pobieranych za pośrednictwem Serwisów;
 • niezgodne z prawem bądź licencją wykorzystanie aplikacji pobieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisów.

Udział w wydarzeniach

Jesteśmy zaangażowani w organizację wielu wydarzeń, które odbywają się w całej Polsce. Dokładamy wszelkich starań, by informować o nich w jasny i czytelny sposób i umożliwić wygodny proces zapisu i rejestracji. Również w trakcie wydarzeń staramy się zapewnić miłą i uprzejmą atmosferę. Z uwagi na to zobowiązujemy wszystkich uczestników wydarzeń do tego samego, a w szczególności:

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie wydarzenia, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z wydarzenia przez pozostałych uczestników;
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych uczestników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych uczestnikach bez ich wyraźnej zgody;
 • powstrzymywania się od działań naruszających nasze dobre imię oraz podmiotów z nami współpracujących;
 • przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 • przestrzegania wszystkich szczegółowych zasad bądź regulaminów określonych dla danego wydarzenia
 • zakazu spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i narkotyków

Wszelkie zdarzenia i incydenty łamiące te postanowienia mogą być podstawą do usunięcia z terenu wydarzenia, bez rekompensaty i zwrotu poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniu.

Zmiany regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Regulaminu. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.deorecordings.pl/regulamin, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z naszych serwisów przez wszystkich naszych użytkowników.

Regulamin darowizn

 1. 1. Regulamin darowizn na rzecz serwisu internetowego deorecordings.pl/wspieraj (dalej: Regulamin)
  • 1.1 Administrator – właściciel Portalu oraz administrator danych osobowych jest, Stowarzyszenie DEOrecordings Wisła 43-460, ul. Malinka 65D/2;
  • 1.2 Organizacja – podmiot obsługujący Portal https://deorecordings.pl jest, Stowarzyszenie DEOrecordings, z siedzibą w Wiśle 43-460, przy ul. Malinka 65D/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000160777, REGON 070569228, NIP 5481580840;
  • 1.3 Organem prowadzącym rejestr jest: Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.
  • 1.4 Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
  • 1.5 Operator płatności internetowych – właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Organizacji jest, ING Bank Śląski S A;
  • 1.6 Portal – portal internetowy deorecordings.pl zarządzany i wydawany przez Administratora, dostępny w domenie https://deorecordings.pl;
  • 1.7 Usługi – świadczone przez Administratora lub Organizację na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu usługi, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.);
  • 1.8 Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
 2. 2. Ogólne warunki świadczenia Usług.
  • 2.1 Korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora jest nieodpłatne.
 3. 3. Wsparcie działalności Organizacji
  • 3.1. Administrator udostępnia za pośrednictwem Portalu możliwość wspierania płatnościami pieniężnymi (mającymi charakter darowizn) działalności statutowej Organizacji.
  • 3.2. Płatności pieniężne na rzecz Organizacji mogą być dokonywane:
   • 3.2.1. Jednorazową wpłatą za pośrednictwem Operatora płatności internetowych
   • 3.2.2. Cykliczną wpłatą za pośrednictwem Operatora płatności internetowych
   Klient może wybrać następujące formy płatności: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  • 3.3. Administrator informuje, że dane karty płatniczej Użytkownika będą przechowywane przez Operatora płatności internetowych. Operator płatności internetowych pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikatory karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Użytkownik dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Organizacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, dzięki czemu Organizacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.
  • 3.4. Stowarzyszenie Deorecordings będzie przetwarzać dane w postaci: nazwa karty kredytowej (Visa MasterCard…itp), cztery ostatnie cyfry numeru karty (pozostała część jest zanonimizowana ), datę wygaśnięcia karty, imię i nazwisko właściciela w celu informowania o zbliżającej się dacie upływu ważności karty kredytowej i konieczności odnowienia subskrypcji. Powyższe przetwarzanie stanowi prawnie uzasadniony interes Organizacji.
  • 3.5. Płatności cykliczne są pobierane co miesiąc począwszy od dnia zapisu subskrypcji na dany projekt. W przypadku zapisu 30 bądź 31 dnia miesiąca w miesiącu lutym bądź każdym innym z racji, że daty te nie występują płatność zostanie pobrana pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
  • 3.6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania płatności (darowizn) cyklicznych na rzecz Organizacji. W tym celu Użytkownik powinien wejść na stronę https://payments.deorecordings.pl/user-panel i postępować zgodnie z wytycznymi aby uzyskać link do panelu użytkownika, w którym może bezpośrednio usunąć subskrypcję. Może również przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres deorecordings@ccm.pl z prośbą o usunięcie subskrypcji. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, adres e-mail (wskazany przy rejestracji w Portalu celem dokonywania płatności cyklicznych).
 4. 4. Postanowienia końcowe
  • 4.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 Czerwca 2019 r. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom w Portalu.
  • 4.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Kontakt

Jeżeli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytania dotyczące naszej platformy, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz na adres deorecordings@ccm.pl, bądź korespondencyjnie:

Stowarzyszenie Deorecordings
Malinka 65D/2
43-460 Wisła, Polska.

Załącznik 1:

Serwisy Stowarzyszenia DEOrecordings

Strony internetowe

 • SzukajacBoga.pl i wszystkie jej subdomeny
 • Thechosen.pl
 • CudaKazdegoDnia.pl
 • JestesPotrzebny.ccm.pl
 • OpowiescoZbawicielu.pl
 • NieWiemCoMyslec.pl
 • DlaczegoJezus.pl
 • ProjektPrawda.pl
 • SniadanieDlaKobiet.pl
 • KoniecSwiata.ccm.pl
 • Grupy.PoznajacBoga.pl
 • OutbackPolska.pl
 • SzukajGo.pl
 • OdkrywanieChrzescijanstwa.pl
 • OdkrywanieZycia.pl
 • PodrozPrzemian.pl
 • AkademiaPlus.pl
 • HistoryMakers.ccm.pl
 • MojaNadzieja.pl
 • OdkryjRadio.pl
 • PoszukiwaczeSkarbu.pl
 • RozpakujPrezent.pl
 • MadroscwRelacjach.pl
 • ChceWrocicDoDomu.pl
 • Deorecordings.pl
 • Neweuropecommunications.org/
 • StudioDR.pl
 • Zespolczesc.pl
 • Dobrepopoludnie.pl
 • Mystory.me
 • Ccm.pl
 • Radioccm.pl
 • Radiofest.pl

Usługi

 • Wysyłka codziennych rozmyślań na e-mail - “Cuda Każdego Dnia”
 • Wysyłka codziennych rozmyślań na e-mail - “Każdy Dzień”
 • Wysyłka informacji o działalności Platformy Szukając Boga na e-mail - “Newsletter Szukając Boga”
 • Wysyłka informacji o ciekawych artykułach i kursach - "Newsletter Inspiracje Szukając Boga"
 • Wysyłka informacji o działalności Outback Polska na e-mail - “Przyjaciele Outback”
 • Wysyłka SMS z inspirującymi myślami i informacjami o ciekawych wydarzeniach
 • Wysyłka Nowego Testamentu w wersji papierowej pocztą
 • Korespondencja z E-trenerami Platformy Szukając Boga za pośrednictwem e-mail, sms, kursów on-line oraz czatu

Aplikacje mobilne:

 • Codzienne rozmyślania “Każdy dzień”
 • Interaktywna Ewangelia wg. św. Jana - “Opowieść o Zbawicielu”
 • Interaktywna gra miejska i przewodnik po Wrocławiu - “Poszukiwacze skarbu”

Zaangażuj się

Zaangażuj się praktycznie w nasze projekty online lub offline.

Zobacz więcej

Dołącz do stowarzyszenia

Jeśli podoba Ci się to co robimy i chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia skontaktuj się z nami.

Kontakt

Módl się o nas

Nie rozłącznym elementem prowadzenia efektywnej ewangelizacji jest modlitwa. Prosimy módl się o nas abyśmy mogli docierać do jak największej liczby ludzi.

Wesprzyj nas finansowo

Wszystkie działania, które są podejmowane niosą za sobą konkretne koszty. Możesz nas wesprzeć wpłacając swoją darowiznę na jedno z naszych kont. Masz również możliwość wesprzeć nas przekazując swój 1% podatku.

Wspieraj