Prenumerata

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

  • Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;
  • Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@deorecordings.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi prenumeraty publikacji na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO,
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Deorecordings oraz Studio DR Sp. z o. o., będąca własnością i działająca na zlecenie Stowarzyszenia Deorecordings oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (przesłanego emailem bądź listownie na adres: Stowarzyszenie Deorecordings ul. Malinka 65D/2 43-460 Wisła bądź telefonicznie pod numerem +48 33 855 3621). W szczególnych przypadkach, do realizacji prośby o wypisanie konieczne będzie dalsze przetwarzanie twojego adresu email;
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
  • Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji określonego wyżej celu przetwarzania danych;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa twoich danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Stowarzyszenia DEOrecordings.

Zaangażuj się

Zaangażuj się praktycznie w nasze projekty online lub offline.

Zobacz więcej

Dołącz do stowarzyszenia

Jeśli podoba Ci się to co robimy i chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia skontaktuj się z nami.

Kontakt

Módl się o nas

Nie rozłącznym elementem prowadzenia efektywnej ewangelizacji jest modlitwa. Prosimy módl się o nas abyśmy mogli docierać do jak największej liczby ludzi.

Wesprzyj nas finansowo

Wszystkie działania, które są podejmowane niosą za sobą konkretne koszty. Możesz nas wesprzeć wpłacając swoją darowiznę na jedno z naszych kont. Masz również możliwość wesprzeć nas przekazując swój 1% podatku.

Wspieraj